Vision / visjon

Clothes to help people be courageous and wonderfull.

Klær til å hjelpe mennesker til å være modige og herlige.

© Slow Hairy Demon 3001 v12.0.0